AMARA Cuff Monster ‘The Frankie’ Purple

US$ 39.00

Stitched and sewn from a bunch of body parts of the fresh corpses. Frankenstein was then electrocuted with large amount of electricity to bring the dead back to life.

ถูกเย็บและเย็บเข้าด้วยกันจากส่วนต่างๆจากร่างกายของศพสดๆ จากนั้นแฟรงเกนสไตน์ถูกช๊อตด้วยกระแสไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อทำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

 

22 in stock

Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: 11-00084-10900-1-2 Categories: , , , , , , , Tag:

Description

Cuff crafted from recyclable Sterling Silver with Black Siamite® stone and Purple hand made enamel, size 13.25 x 10.65 x 8.30 mm

คัฟ The Frankie ทำจากเงินเสตอร์ลิงแท้ที่สามารถรีไซเคิลได้ ฝังประดับพลอยSiamite® สีดำ และลงยาสีenamelสีม่วงด้วยมือ ขนาด 13.25 x 10.65 x 8.30 มม.